Politica de confidentialitate

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale locului de joaca MATEI FUN CLUB SRL.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In atentia clientilor

In urma interactiunilor cu dumnevoastra, colectam date cu caracter personal, iar printre acestea amintim: a) numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon si adresa dvs; b) datele personale furnizate de dvs in vederea semnarii unui contract de presatari servicii, precum si a transmiterii unor invitatii online pe site-ul nostru www.mateifunclub.ro, aceasta optiune fiind parte din pachetele noastre pentru petreceri; c) pozele realizate in cadrul locului de joaca cu ocazia unor evenimente; d) alte tipuri de informatii pe care le primim de la dumneavoastra.

Este alegerea dumneavoastra privind furnizarea datelor personale, dar acceptul sau refuzul dumneavoastra de a furniza date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea contractului de prestari servicii, există posibilitatea de a nu putea să vă oferim anumite servicii, de exemplu: dacă nu ne furnizați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare sau o comandă, nu vom putea să efectuăm rezervarea sau comanda.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale.

Scopul prelucrarii datelor personale:

Rezervarile la locul de joaca sau cererile pentru oferta solicitate de clienti pentru organizarea petrecerilor in cadrului locului de joaca. Datele dumnevoastra sunt prelucrate pentru rezervarea unui eveniment si  a raspunde solicitarilor pentru ofertele noastre, astfel se ajunge la semnarea unui contract.

Transmiterea datelor personale:

Petrecerile locului de joaca: dacă participați la anumite petreceri în cadrul locului de joaca, iar acest eveniment este organizat în colaborare cu terți, datele dvs. personale acordate în vederea  participării la evenimente pot fi partajate cu ceilalți organizatori și, dacă este cazul, cu alți participanți la eveniment (animatori petreceri) . Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte (Restaurant sau societatea responsabila pentru trimiterea animatorilor).

Transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile.

Datelor dumneavoastra nu sunt transmise altor societati sau persoane fizice, precum si alte informatii furnizate de dumnevoastra pentru organzarea evenimentului la locul nostru de joaca. Mentionam ca informatiile colectate de noi pentru buna colaborare la petreceri-evenimente sunt apoi distruse, fie ca vorbim de suport hartie sau suport electronic, asiguram mijloacele clare pentru ca acestea sa nu fie ulterior recuperare.